bg1

 

 
U bent hier: Home

Jeu de boules een sport voor het gehele jaar!

Jeu de boules is een buitensport, maar jbv Boulegoed heeft echter ook een riante binnenaccommodatie, zodat ook bij slecht weer het boulen doorgang kan vinden.

 

Bewegen en buitenlucht goed voor uw gezondheid!

Velen bewegen te weinig in de buitenlucht. Jeu de boules wordt van april tot en met september buiten gespeeld. Gezonde buitenlucht, want ons terrein ligt vlak bij de Waddenzee. Evenals de meeste sporten is Jeu de boules een bewegingssport, die een beroep doet op uw conditie.

plaatsen

Jeu de boules en sociaal contact!

Jeu de boules is een sport voor alle leeftijden. Voor jong en oud, voor dames en heren. Men speelt met en tegen elkaar. Deze sport is een ideaal tegengewicht tegen de dagelijkse beslommeringen in beroep en gezin. Velen ervaren dat dan ook aan den lijve. Gezondheidsoverwegingen en sociaal contact kunnen de redenen zijn de Jeu de Boules-sport te beoefenen.

 

Ontspanning door sport!

Sport bedrijven is een goede en gezonde afleiding. Vooral Jeu de boules is een sport die voor goede ontspanning zorgt, omdat men deze sport zowel recreatief als in competitieverband kan doen.

 

Openingstijden:

Dinsdag                          van 19.00 tot 23.00 uur.

Woensdag                       van 13.00 tot 17.00 uur (wintertijd)

Donderdag                      van 13.00 tot 17.00 uur

Vrijdag                            van 19.00 tot 23.00 uur

Zondag                           van 13.00 tot 17.00 uur.

 

 

Contributie vaststelling 2019

 

De verenigingscontributie bedraagt € 45,- per jaar. Jeugdleden betalen € 20,- (lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december).
Wordt men later in het jaar lid, dan gelden de volgende tarieven:

- vanaf 1 april t/m 31 december € 37,50 / Jeugd € 17,50;

- vanaf 1 juli t/m 31 december € 25,- / Jeugd € 15,-;
- vanaf 1 oktober t/m 31 december € 12,50 / Jeugd € 12,50.


Opzeggen van het lidmaatschap dient voor 1 december schriftelijk te gebeuren.

 

Naast de verenigingscontributie betaalt elk lid jaarlijks een verplichte bijdrage voor een van de licenties van de NJBB. 

Voor 2019 zijn de licentiekosten vastgesteld op:
1. W-licentie  € 33,00
2. C -licentie  € 12,75
3. J - licentie  € 16,50


De NJBB maakt onderscheid tussen een aantal categorieën licenties, hieronder worden deze drie genoemd:

1. C - licentie met uitsluitend speelrechten binnen de eigen club, met recht op ontvangst van het bondsblad petanque en met WA-verzekering.
2. W- licentie met recht op deelname aan de Nationale competitie en Afdelings competitie op landelijk en zonaal niveau en aan toernooien (onder meer Nationale Kampioenschappen) waarvoor een W- licentie verplicht is.
3. Jeugdleden krijgen een Jeugd - licentie.

 

Contributie graag overmaken op:

Na ontvangst van de nota (per e-mail) het bedrag binnen 14 dagen overmaken op bankrekeningnummer NL59RABO0325579008 t.n.v. Boulegoed Harlingen.

 

JBV Boulegoed
Locatie: Jetting 5, 8862 AK Harlingen

Secretariaat: De Watersnip 28, 8862 LN Harlingen

Document acties