U bent hier: Home Onze club Geschiedenis

Geschiedenis

De oprichting

In de zeventiger jaren woont Pieter Woudstra in Frankrijk en maakt daar kennis met petanque, een van de wedstrijdvormen van het bekende Franse balspel Jeu de Boules. Pieter wordt een enthousiaste bouler. Terug in Harlingen (1984) hoort hij dat er in Leeuwarden een jeu de boulesvereniging is opgericht. Pieter en even later ook Claude Llamas worden lid van Le Biberon in Leeuwarden. Na een jaar in Leeuwarden te hebben gebould neemt Pieter het initiatief om in Harlingen een boulesvereniging op te richten. Hij benadert een aantal mensen om lid te worden. De eerste vergadering met ongeveer vijftien aspirant-leden is bij Pieter thuis. Om meer leden te werven wordt een advertentie in de Harlinger Courant geplaatst.
Op deze advertentie reageren ruim dertig mensen. Op 18 oktober 1985 wordt in Trebol de oprichtingsvergadering gehouden en het eerste bestuur gekozen. Dit bestuur gaat op 14 januari naar de notaris. In het eerste bestuur wordt Tjalling Kloosterman voorzitter, Pieter Woudstra secretaris en wedstrijdsecretaris, Jan Hoekstra penningmeester en Claude Llamas redacteur van het clubblad en verzorger van de interne kontakten.
De vereniging krijgt de naam: Jeu de Boulesvereniging Boulegoed en wordt per 1 januari 1986 lid van de Nederlandse Jeu de Boules Bond.

 

De Engelse tuin (1985-1990)

De vereniging kreeg toestemming om in de Engelse tuin te boulen. De gemeente stelde het brugwachtershuisje beschikbaar voor materiaal opslag. Het materiaal, bestond destijds uit een hele grote schep, een bezem, een hark en veel, heel veel papieren handdoekjes.
Elke speeldag werd het materiaal ingezet om de paden hondenpoep vrij te maken. De plek bij de voliere was veruit favoriet bij de leden, lekker uit de wind, veel grind en mooi vlak. Aan de bouw van een theehuis/clubhuis op de plaats van de toen leegstaande en verwaarloosde voliere wilde de gemeente niet meewerken. De catering in de Engelse tuin werd verzorgd door Claude Llamas en Welmoed Woudstra. De gang van hun huis aan de Franekertrekvaart werd gebruikt voor opslag van de drankjes. Op de clubavonden werden de drankjes vanuit de kofferbak van hun Ford Escort verkocht. Als de partijen wat uitliepen en dat wilde nog wel eens gebeuren, werd de cateringcar gedraaid en in het licht van de koplampen konden de partijen toch nog uitgespeeld worden. In Hotel Het Heerenlogement konden de boulers gratis gebruik maken van de toiletten. Ook cafe Tuinzicht heeft enige tijd dienst gedaan als toiletgebouw. De heren boulers die het waagden om snel even in de bosjes te wateren werden onmiddellijk afgestraft met dikke plakkaten hondenpoep onder de schoenzolen.

 

engelse tuin

 

Naar het Balkland (1990-1996) en weer terug naar de Engelse tuin (1996-1999)

Inmiddels telt de vereniging ruim 90 leden en mag van het gemeentebestuur gebruik gaan maken van een deel van het Balkland. Er wordt gespeeld op het trainingsveld van voetbalvereniging Harlingen en op de schelpenpaadjes langs de velden. Het scheidsrechterhokje mag gebruikt worden als clubhuis/kantine. Een geweldig terrein en een mooie locatie. Helaas duurt de vreugde voor Boulegoed niet lang. De gemeente gaat een kunstgrasveld aanleggen op de plaats van het boulesterrein. Als compensatie krijgt Boulegoed naast de Waddenhal een door de gemeente aangelegd boulesterrein aangeboden: een kale vlakte zonder enige beschutting. Een poging om samen met de hockeyclub een clubhuis/kantine op te zetten mislukt. Er is te weinig binding tussen de beide clubs en de gemeente wil ook niet echt meewerken in verband met de reeds aanwezige (verpachte) kantine in de Waddenhal. De illegaal in een opslaghok getimmerde kantine moet op last van de gemeente weer gesloopt worden. Als de gemeente dan ook nog eens de huur van het boulesterrein gaat verhogen van f 1.80 naar f 11.50 per uur, dan zijn de rapen gaar: Boulegoed zegt de huur op en zal tot 1999 weer terug gaan naar haar wortels: de Engelse tuin.

 

Sportpark de Harne (1999-nu)

Op 29 januari 1998 vraagt Boulegoed het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Harlingen om gebruik te mogen maken van een gedeelte van het Sportpark De Harne aan de Achlumerdijk.
Op 2 augustus 1999 geeft de gemeentelijke sportcommissie voorlopig, voor een periode van maximaal twee jaar, toestemming om gebruik te maken van het kleedgebouw van de voormalige politieschool en een gedeelte van het sportterrein. Met veel vrijwilligers worden jeu de boulesbanen aangelegd, sleuven gegraven voor de nutsvoorzieningen en een houten directiekeet geplaatst. De directiekeet verandert na veel timmer- en verfwerk in een gezellige kantine. Dit Boulesparadijs wordt op 30 april 2000 feestelijk in gebruik genomen. Het was een mooie tijd voor Boulegoed het ledental steeg en het was er � su smoek � tussen de bomen. Dit geluk duurde tot december 2002 toen stemde de gemeenteraad in met conceptplan Ludinga en moest het bouleparadijs wijken voor een ontsluitingsweg.
Weer braken er voor Boulegoed moeilijke tijden aan want onderhandelen met beroepsonderhandelaars valt niet mee en na de brand die ons clubhuis in de as legde hadden we bijna niets meer en tot overmaat van ramp werden de bossages met de grond gelijk gemaakt. Maar Boulegoed zou Boulegoed niet zijn als de club er zich met opgeheven hoofd doorheen sloeg.
Er werd in het stenen lsop gebouwtje een nieuw kantine ingericht die later werd ingeruild door een container van Visser bij ons nieuwe terrein. Ook kwam door de verplaatsing de immer zo gekoesterde wens in zicht van de bouw van een eigen boulodrome.
Iedereen zette de schouders er onder en met behulp van de gemeente Harlingen, die eerst nog haar bedenkingen had, en de vele sponsors werd de droom een BOULODROME.
Bij de totale bouw van de droom waren talloze vrijwilligers van de club betrokken en het uiteindelijke resultaat was om stil van te worden. De Feniks was uit de as herrezen.
De officiele opening van de gehele accommodatie was op 21 April 2007. Bij deze opening werd ook het nieuwe logo bekendgemaakt.

 

De winteravonden in Arum

Jarenlang heeft Boulegoed in de wintermaanden in de manege GALAMASTATE van Lautenbach in Arum gespeeld. Er werd eens in de vier weken op zaterdagavond gespeeld. Op uitnodiging kwamen ook spelers van verenigingen uit Leeuwarden, Drachten, Heerenveen, Sneek, Lemmer, en Steenwijk naar Arum. Ook het eigen nieuwjaarstoernooi werd hier gehouden. Koud koud en nog eens koud was het soms, maar wat was het gezellig. Voor er gebould kon worden moesten eerst de paarden op stal gezet worden en moest de bak schoon gemaakt worden. Een keer gebeurde het dat tijdens het boulen een paard uit zijn stal ontsnapte en even lekker door de bak ging rennen en bokken. In plaats van boules vlogen er toen boulers door de bak! Gelukkig raakte niemand gewond en kon iedereen, nadat het paard weer op stal stond, boven in de kantine op verhaal komen. Lautenbach en zijn dochters zorgden altijd voor heerlijke snert, patat en gehaktballen. Aan deze gezellige tijd kwam een einde toen in Sneek een boulodrome in gebruik genomen werd.

 

Het eerste lustrum

Het eerste lustrum van de vereniging is groots gevierd met een heuse cabaretavond in het Roomse Hemeltsje. Piet van Miltenburg was de grote organisator. Bijna alle leden van de vereniging verschenen op het podium. Iedereen had wel iets bedacht dat betrekking had op de jeu de boulessport. De opening met de clowns, de Can Can met Dirk Jellema in de hoofdrol, de klapperboom, Queen, de ballen, de boulestasjes, Heintje, de joggingslip, de opperstalspreekmeester, de boulessjanter en de muziek van Ed Plooy, het was allemaal geweldig!

 

cabaret

Document acties