U bent hier: Home Onze club Lidmaatschapsovereenkomst

Lidmaatschapsovereenkomst

U kunt bij onze vereniging lid worden door ondertekening van een Lidmaatschapovereenkomst. Dit gebeurt bij veel verenigingen. Hierin staan de rechten en plichten van leden. Ook wordt u gevraagd om toestemming te verlenen voor het gebruik van uw persoonsgegevens, zoals foto's en namen, voor plaatsing op onze site en in ons clubblad. In voorkomende gevallen geven wij ook namen en foto's door aan plaatselijke media. Zoals bijvoorbeeld bij uitslagen van toernooien. Het kan zijn dat u hiervoor overwegende bezwaren heeft. Ook dat kan u dan aangeven.

                                                                                                                     

Lidmaatschapovereenkomst jeu de boules vereniging Boulegoed te Harlingen.

 

Vereniging Boulegoed is een jeu de boules vereniging waar het plezier bij het spelen van deze sport voorop staat.

Binnen deze vereniging vindt u leden die alleen recreatief deze sport beoefenen en leden die deze sport zowel recreatief als competitief beoefenen.

Door het aangaan van een lidmaatschap met deze vereniging, brengt dit rechten en verplichtingen voor u mee zoals die hieronder zijn omschreven.

Door ondertekening van deze lidmaatschapovereenkomst geeft u aan hiermee akkoord te gaan.

 

Rechten:

·       Als lid heeft u het recht om deel te nemen aan georganiseerde activiteiten, aan debatten en stemmingen bij de algemene ledenvergadering en het recht om het clubblad de Leugenbank te ontvangen

·       Als lid heeft u het recht op privacybescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens die u vrijwillig heeft afgeven aan het bestuur van de vereniging

·       U mag er op vertrouwen dat met uw persoonsgegevens wordt gehandeld volgens het privacybeleid van de vereniging gebaseerd op de Algemene verordening gegevensbescherming (zie hiervoor het privacybeleid van onze vereniging op onze site boulegoed.nl)

·       Alleen persoonsgegevens mogen worden gevraagd die gebaseerd zijn op doeleinden betreffende de lidmaatschap- en financiële administratie.

 

Plichten:

·       U dient veranderde persoonsgegevens relevant voor de vereniging aan de secretaris door te geven

·       U conformeert zich aan het door de algemene ledenvergadering vastgesteld Huishoudelijk reglement. Het Huishoudelijk reglement is beschikbaar voor inzage

·       U dient zo goed als mogelijk deel te nemen aan vrijwillige ondersteunende verenigingswerkzaamheden.

 

Plaatsing van foto’s en namen.

Aankruisen wat van toepassing is:

’      Ik heb geen bezwaar

·       dat foto’s waarop ik herkenbaar zichtbaar ben, genomen tijdens toernooien, competities, dan wel andere activiteiten georganiseerd door de vereniging, opgenomen kunnen worden in het clubblad en/of website van de vereniging

·       tegen het plaatsen van mijn naam in het clubblad en/of website van de  vereniging in voorkomende gevallen zoals bij beschrijvingen van toernooien, competities, etc.

·       dat foto’s waarop ik herkenbaar ben en/of mijn naam in voorkomende gevallen worden doorgegeven aan media

 

’      Ik heb overwegende bezwaren tegen het plaatsen van foto’s waarop mijn afbeelding zichtbaar is en/of mijn naam in de hierboven beschreven gevallen.

 

Bewaren persoonsgegevens na beëindiging lidmaatschap.

 Aankruisen wat van toepassing is:

’      Ik geef toestemming om mijn persoonsgegeven (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) na beëindiging van mijn lidmaatschap gedurende 25 jaar te bewaren voor bijvoorbeeld bijzondere gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een reünie

’      Ik geef geen toestemming om mijn persoonsgegevens na beëindiging van mijn lidmaatschap gedurende 25 jaar te bewaren voor een bijzondere gebeurtenis.

 

Indien u hiervoor geen toestemming geeft zullen uw persoonsgegevens na beëindiging  van het lidmaatschap na  2 jaar worden vernietigd ( recht op vergetelheid).

 

Door ondertekening van deze overeenkomst geef ik mij op als lid van de jeu de boulesvereniging Boulegoed.

 

Mijn persoonsgegevens voor de leden- en financiële administratie zijn:

 

Voornaam/ voornamen:                                                                               

 

Tussenvoegsel:                                                                                            

 

Achternaam:                                                                                                

 

Geboortedatum:                                                                                           

 

Geboorteplaats:                                                                                            

 

Postcode en Woonplaats:                                                                             

 

Straat:                                                                                                           

 

Telefoonnummer:                                                                                        

 

Mailadres:                                                                                                    

 

 

Datum:                                                                                  Handtekening:

 

 

                                                                                                                                             

Document acties